Priser

Prisoversikt på ulike behandlinger

Prisene vil variere noe avhengig av tidsforbruk og materialforbruk. Behandling velges i samråd med pasienten og kostnadsoverslag gis før behandlingen starter.

Du får alltid et skriftlig kostnadsoverslag på behandlingen vi er blitt enige om! 
 
Allmenntannlegen:
  • Komplett undersøkelse (totalpris undersøkelse, røntgen, diagnostikk, tannrens/puss)  1250,-
  • Tannfarget fylling, prisen varierer fra 950,- til 1560,-
  • Bedøvelse 170,-  
  • Rotfylling, prisen inkluderer nødvendig røntgen og bedøvelse og varierer fra  3900,- til 5600,-
  • Ukomplisert trekking av tann eller rot, prisen inkluderer nødvendig røntgen og bedøvelse 1275,-
  • Kirurgisk fjerning av for eksempel visdomstann (din egenandel fratrukket HELFO-refusjon): 1975,-
  • Krone 6000,- – 7100,- (4300,- + tannteknikerutgifter) (Kroner finnes i ulike varianter. Prisen varierer etter hva slags type krone og leverandør en velger, og valget gjøres av tannlege og pasient i fellesskap. Totalpris billigste variant koster ca 6000,-, den dyreste ca. 7100,-.)
  • Hjemmebleking (spesialtilpassede blekeskinner og blekemiddel for bruk hjemme) pr. kjeve 2000,- (3500,- for begge kjever)

Standard pris første konsultasjon barn/voksne: 690,-

Undersøkelse, røntgen, tannrens og airflow 1090,-
 
Systematisk behandling av tannkjøttbehandling gir refusjon fra HELFO, og pasientene vil kun betale egenandel. Denne egenandelen varierer fra 1140,- til 1340,-